Parc Fontaine

Direct aan het lommerrijke standswandelpark is een prachtig nieuw wooncomplex opgeleverd. In opdracht van Van der Vorm Vastgoed hebben wij een esthetische, technische en duurzaamheids-beoordeling uitgevoerd en zijn wij nauw betrokken geweest in de gehele bouwfase tot en met oplevering. C&C was verantwoordelijk voor de algemene indeling en inrichting van de appartementen en de publieke ruimtes van de drie torens.