Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is een van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.

C&C is gevraagd voor het ontwerp van 5000 m2 herhuisvesting in het bestaande pand van de Rechtbank Midden Nederland. Het doel is de identiteit en de bedrijfscultuur van de Centrale Raad vertalen naar de werkvloeren om werknemers gemotiveerd hun werk te kunnen laten doen en om productiviteit en werkgeluk te verhogen.