SSR

SSR (Studiecentrum Rechtspleging) is het eigen opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Het opleidingscentrum is verantwoordelijk om medewerkers uit de rechterlijke organisatie goed op te leiden, opdat de kwaliteit van rechtspraak, opsporing en vervolging en de rechtseenheid gewaarborgd blijven.

Aan C & C is gevraagd om een beeldkwaliteitsplan en een visie op huisvesting te omschrijven, bestaande uit een ambitie voor het gebruik, voor de dienstverlening of hospitality, voor een ‘gelukkige’ en inspirerende beleving van het gebouw. Ook de beleving in termen van imago, stijl, uitstraling en de ambitie voor de toekomst moesten in het document tot uitdrukking worden gebracht.
Wij hebben hiertoe diverse workshops en bedrijfsbezoeken georganiseerd en het document opgesteld. Het dient als een onderdeel van de aanbestedingsstukken.