Hoe we werken


We houden van duidelijk. Onze manier van werken is transparant, in de uitvoering leggen we een ijzeren discipline aan de dag. Afspraken komen we stipt na. En om dat proces zo strak mogelijk te laten verlopen, communiceren we rechtstreeks met onze klanten en eventuele projectpartners. We luisteren niet alleen naar uw wensen, maar ook naar uw ideeën. Die vertalen we vervolgens in een indelings- en inrichtingsplan. Dat vanzelfsprekend niet alleen creatief verrassend moet zijn, maar - net zo belangrijk - praktisch uitvoerbaar. Elk ontwerp wordt geïllustreerd met sfeerbeelden, duidelijke plattegronden en 3D visualisaties. Zodat u een zo duidelijk mogelijk beeld krijgt van wat u kunt verwachten. We laten u in dit stadium vanzelfsprekend ook zien voor welke meubels, verlichting, kleuren en materialen we gekozen hebben. En belangrijker nog: waarom.
We zijn goed in het aansturen van (multidisciplinaire) teams voor herindeling- en inrichting- herbestemming-, renovatie- en, nieuwbouwprojecten. Tijdens het gehele proces werken wij nauw samen met de opdrachtgever en vertalen de wensen en eisen naar de deelnemende partijen. Ook kunnen wij het PvE samen met u opstellen. We blijven te allen tijde fungeren als uw aanspreekpunt en staan onafhankelijk in het proces. Tijdens alle fases van de bouw blijven we het concept, de planning en het budget bewaken. Wij kunnen uw ideeën vormgeven, Daarnaast kunnen wij het vergunningstraject begeleiden en de aanbesteding naar partijen ondersteunen.
"The key to great design is capturing the spirit of the client and essence of the space."
Onze projecten verlopen in grote lijnen in de volgende fasen:

Fase 1: Analyse en inventarisatie
•     Briefingsgesprekken
•     Aanleveren checklist t.b.v. Programma van Eisen (PvE)
•     Samenvatting PvE

Fase 2: Voorlopig ontwerp
•    Het maken van een voorlopig ontwerp
•    Indeling, sfeer, kleuren, materialen, aanzet maatwerk
•    3D renderings

Fase 3: Technisch Ontwerp
•    Uitwerken technisch ontwerp ten behoeve van de omgevingsvergunning
•    Tekeningen voorbereiden voor de aanbesteding
•    Constructief uitwerken ontwerp
•    Wettelijke EPC-, daglicht- en ventilatieberekeningen

Fase 4: Definitief ontwerp
•    Het uitwerken van de bouwkundige (digitale) tekeningen van de plattegronden en doorsneden/details
•    Het maken van een definitief ontwerp voor het maatwerk (pantry,receptie ed.)
•    Materialisering, detaillering en esthetica.
•    Aanpassen van 3D renderings

Fase 5: Prijs- en contractvorming
•    Het verstrekken van de aanbestedingsstukken.
•    Het adviseren van de opdrachtgever betreffende de keuze voor uitvoerende partijen.
•    Adviseren over prijs en kwaliteit van de aanbieders.

Fase 6: Werkvoorbereidende fase
•    Het briefen van de uitvoerende partijen (interieurbouwer, installateur enz.)
•    Controleren van uitvoeringstekeningen
•    Het voeren van de onderhandelingen met betrekking tot de inkoop

Fase 7: Realisatie
•    Conceptbewaking gedurende de uitvoering.
•    Het ondersteunen bij materiaal- en kleurkeuzes.
•    Waar nodig het verzorgen van aanvullende esthetische detaillering.
•    Het begeleiden van de bouwwerkzaamheden en de leveringen.