OVER ONS

Crielaers & Company is een interieurontwerpbureau dat sinds 2000 actief is in deze branche. Vanaf 2017 zijn wij een samenwerking aangegaan met DENC en nemen wij daar de interieurontwerpafdeling onder onze hoede.

Techniek wordt steeds belangrijker om een verantwoord, duurzaam en slim gebouw neer te zetten of in te richten. Samen ontwikkelen wij intelligente, high-tech (kantoor) gebouwen- en inrichtingen. Dit met een zoveel mogelijk duurzaam karakter.

Onze gezamenlijke organisatie werkt met een team van ondernemende professionals, die veel kennis hebben op ons eigen vakgebied en de wereld om ons heen.

Ontwerpen is een teamsport: een goed samenspel tussen de opdrachtgever en het bureau en betrokken uitvoerende partijen leidt tot het beste resultaat.

OVER CRIELAERS & COMPANY

Onze ambitie is om inspirerende duurzame leefomgevingen te creëren. Onze kracht daarin is het afstemmen van de omgeving op de individuele behoeftes, specifieke wensen, eisen en smaak. Wij zijn ervaren in het vertalen van merkwaarden naar eigentijdse en tijdloze interieurs.

We leven in een snel veranderende wereld met nieuwe manieren van wonen en werken, verwachtingen, middelen en werk veranderen erg snel; levenscycli van ideeën, producten en bedrijven zijn verkort. Dit vraagt om nieuwe oplossingen en sterke concepten. Ons doel is het ontwerpen van esthetische interieurs die samenwerking, creativiteit, productiviteit en welzijn bevorderen. Wij omschrijven dat met ‘Creatief Realisme’: creatieve ideeën vertalen naar duurzame leef- en werkomgevingen.

“Wij zijn doortastend en hebben een associatieve en beeldende manier van denken. Creativiteit en passie drijft ons. De wens van de opdrachtgever vertalen in een fysieke wereld, een wereld die eigentijds en tijdloos is, vertrouwd maar ook vernieuwend, inspirerend en rekening houdend met het welzijn. Combineren van wat is en wat zal zijn, dat is de missie van Crielaers & Company.”

OVER DENC

DENC is multidisciplinair en integraal dienstverlener op het gebied van huisvesting en vastgoed. DENC is sterk in totaaloplossingen. Naast complete Design & Build projecten levert DENC echter ook losstaande diensten voor projectmanagement, planontwikkeling, architectuur en gebouwtechniek.

 

approach z-w.jpg

AANPAK

We houden van duidelijk. Onze manier van werken is transparant, in de uitvoering leggen we een ijzeren discipline aan de dag. Afspraken komen we stipt na. En om dat proces zo strak mogelijk te laten verlopen, communiceren we rechtstreeks met onze klanten en eventuele projectpartners. We luisteren niet alleen naar uw wensen, maar ook naar uw ideeën. Die vertalen we vervolgens in een indelings- en inrichtingsplan. Dat vanzelfsprekend niet alleen creatief verrassend moet zijn, maar - net zo belangrijk - praktisch uitvoerbaar. We illustreren elk ontwerp met sfeerbeelden, duidelijke plattegronden en 3D visualisaties. Zodat u een zo duidelijk mogelijk beeld krijgt van wat u kunt verwachten. We laten u in dit stadium vanzelfsprekend ook zien voor welke meubels, verlichting, kleuren en materialen we kiezen. En belangrijker nog: waarom we daarvoor kiezen.

We zijn goed in het aansturen van (multidisciplinaire) teams voor herindeling- en inrichting- herbestemming-, renovatie- en, nieuwbouwprojecten. Tijdens het gehele proces werken wij nauw samen met de opdrachtgever en vertalen de wensen en eisen naar de deelnemende partijen. Ook kunnen wij het Programma van Eisen (PvE) samen met u opstellen. We blijven te allen tijde fungeren als uw aanspreekpunt en staan onafhankelijk in het proces. Tijdens alle fases van de bouw blijven we het concept, de planning en het budget bewaken. Wij kunnen uw ideeën vormgeven, Daarnaast kunnen wij het vergunningstraject begeleiden en de aanbesteding naar partijen ondersteunen.

“The key to great design is capturing the spirit of the client and essence of the space.”

Onze projecten verlopen in grote lijnen in de volgende fasen:

Fase 1: Analyse en inventarisatie
•     Briefingsgesprekken
•     Aanleveren checklist t.b.v. Programma van Eisen (PvE)
•     Samenvatting PvE

Fase 2: Voorlopig ontwerp
•    Het maken van een voorlopig ontwerp
•    Indeling, sfeer, kleuren, materialen, aanzet maatwerk
•    3D renderings

Fase 3: Technisch Ontwerp
•    Uitwerken technisch ontwerp ten behoeve van de omgevingsvergunning
•    Tekeningen voorbereiden voor de aanbesteding
•    Constructief uitwerken ontwerp
•    Wettelijke EPC-, daglicht- en ventilatieberekeningen

Fase 4: Definitief ontwerp
•    Het uitwerken van de bouwkundige (digitale) tekeningen van de plattegronden en doorsneden/details
•    Het maken van een definitief ontwerp voor het maatwerk (pantry,receptie ed.)
•    Materialisering, detaillering en esthetica.
•    Aanpassen van 3D renderings

Fase 5: Prijs- en contractvorming
•    Het verstrekken van de aanbestedingsstukken.
•    Het adviseren van de opdrachtgever betreffende de keuze voor uitvoerende partijen.
•    Adviseren over prijs en kwaliteit van de aanbieders.

Fase 6: Werkvoorbereidende fase
•    Het briefen van de uitvoerende partijen (interieurbouwer, installateur enz.)
•    Controleren van uitvoeringstekeningen
•    Het voeren van de onderhandelingen met betrekking tot de inkoop

Fase 7: Realisatie
•    Conceptbewaking gedurende de uitvoering.
•    Het ondersteunen bij materiaal- en kleurkeuzes.
•    Waar nodig het verzorgen van aanvullende esthetische detaillering.
•    Het begeleiden van de bouwwerkzaamheden en de leveringen.

MERKEN

Wij geloven in de kracht van merken.

Een merk is een uniek verhaal dat richting geeft.  Het merk toont het karakter van een organisatie. Het vertelt waar het bedrijf voor staat en wat het drijft. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat het merkverhaal leidend moet zijn in alles wat je doet. Als merkwaarden goed geformuleerd zijn geeft dat richting aan alle middelen die een bedrijf ter beschikking staan om zich te positioneren.

Het gebouw, de architectuur, de inrichting, de styling en de kunst vertellen iets over wie je bent als merk en als werkgever en dragen bij aan productiviteit, arbeidstevredenheid, motivatie, inspiratie en welzijn. Het succes van een organisatie wordt voor een groot deel bepaald door de mensen die er werken.

Onze missie is omgevingen te creëren waar merken en mensen elkaar ontmoeten.

“A brand speaks through every detail of its environment. “

C&C_Merkwaarde.png
 

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming laten wij u hierbij weten dat per 25 mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens komt te vervallen. Klik hier voor onze privacyverklaring.